top of page

Likvidation

När du vill stänga ditt företag
Vad är en likvidation?

En likvidation innebär att ett aktiebolag löses upp efter det att skulderna betalats och eventuellt överskott fördelats mellan aktieägarna.

Bolagsverket eller tingsrätten utser en eller flera likvidatorer som ersätter styrelsen och en eventuell verkställande direktör. Likvidatorn ska genomföra likvidationen , alltså avveckla aktiebolaget.

 

Aktiebolaget är upplöst när likvidatorn har lagt fram sin slutredovisning på en bolagsstämma.

 

Ett aktiebolag som är i likvidation kan i vissa fall välja att likvidationen ska upphöra och att verksamheten ska fortsätta.

TJÄNSTER

Hur går det till?

1. Aktieägare beslutar på en bolagsstämma

2. lämnar in anmälan till bolagsverket om likvidation

3. Lämnar också in en anmälan om frivillig likvidator

4. Likvidatorn tar över och likviderar aktiebolaget

Steg i Likvidationen

1. Likvidatorn tar över ansvaret för bolaget

2. Likvidatorn lämnar in "anmälan om okända borgenärer" om ligger 6 månader hos bolagsverket.

3. Under tiden så gås bokföring igenom och eventuella tillgångar säljs sedan fastställs det en slutrapportering.

Sedan är bolaget upplöst och aktieägarna får ut det överskott som finns

När får ägarna sina pengar?

Processen är olika beroende på hur mycket arbete som ska göras.

Anmälan om okända borgenärer måste ligga aktiv i sex månader från ansökning, så det tar minst 6 månader innan ni får era pengar.

Varför inte snabb-likvidera?

Nackdelen med att snabblikvidera är att du tappar kontrollen av det bolag som du vill likvidera. Säljer du bolaget till en annan aktör så är sannolikheten stor att det säljs vidare till någon som ska bedriva en ny business i det. Bara för att få ta del av dina historiska siffror.  Så för din egen skull är det tryggare att göra en "sedvanlig" likvidation.

ARTIKLAR
VÅRT TEAM
 

Furuliden Consulting består idag av ett mindre team. Med hjälp av goda relationer och partnerskap med andra byråer så har vi möjligheten att kunna erbjuda både den trygghet och den kompetens som en större byrå kan erbjuda.

VÅRA KUNDER
Saknar du någon information? Kontakta oss.

Vi är här för att hjälpa dig. Kontakta oss genom telefon, email eller genom social media

VÅRT TEAM
KONTAKTA OSS
bottom of page