top of page
  • Team Furuliden Consulting

Furuliden Consulting - Vi hjälper er att orientera kring sambandet med försenad årsredovisning och bokföringsbrott.


I en värld där affärslandskapet ständigt förändras och utmaningarna inom redovisning och juridik blir alltmer komplexa, är det avgörande att företag har en pålitlig partner vid sin sida för att navigera genom dessa farvatten. Vi förstår dessa behov och strävar efter att vara den partner som företag kan lita på för ekonomisk rådgivning och juridisk expertis.


Jag är stolt över att presentera vårt dedikerade team och vår ledare, Vårt fokus ligger inte bara på att lösa problem när de uppstår, utan också på att förhindra dem från att inträffa i första hand.


Jag tillsammans med mitt team har blivit en nyckelspelare inom det brottsförebyggande arbetet som omger redovisning och bokföring. Med sin expertis och erfarenhet hjälper vi företag att inte bara upprätthålla korrekta årsredovisningar utan också att implementera bästa praxis för att säkerställa efterlevnad av lagar och regler.


På Furuliden Consulting strävar vi efter att erbjuda en helhetslösning för våra klienters behov inom redovisning och juridik. Vi förstår att årsredovisningen inte bara är ett dokument utan en viktig del av företagets image och trovärdighet gentemot investerare, myndigheter och allmänheten.


Vår styrka ligger inte bara i vårt interna team utan också i vårt värdefulla nätverk av advokater och revisorer. Genom ett nära samarbete med dessa experter kan vi erbjuda våra klienter en omfattande och heltäckande service när det gäller både ekonomisk rådgivning och juridisk expertis.


Vårt team är inte bara experter inom redovisning och juridik; vi är också dedikerade rådgivare som arbetar nära våra klienter för att förstå deras unika behov och utmaningar. Vi erbjuder inte bara reaktiv hjälp när problem uppstår utan också proaktiv rådgivning för att förebygga framtida svårigheter.


Jag är stolt över att vara en del av många företags framgångssaga och ser fram emot att fortsätta vara en pålitlig partner och resurs i deras ekonomiska resa. Med vårt engagerade team är vi redo att ta itu med de mest komplexa utmaningarna inom redovisning och juridik och hjälpa våra klienter att blomstra i dagens konkurrensutsatta affärsklimat men också att tidigare misstag inte ska innebära risk för bokföringsbrott.


Hälsningar,

Max Anderstedt

Furuliden Consulting AB


27 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page