• Max Anderstedt

Furuliden Consulting släcker bränder

Uppdaterat: 8 aug.Är ni sena med årsredovisningen? En årsredovisning är en sammanställning av ett företags räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. Den ska följa vissa principer samt innehålla balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. Sammantaget visar den hur företaget mår.

Om man lämnar in årsredovisningen för sent, följer straffavgifter med jämna intervaller. Max Anderstedt på Furuliden Consulting hjälper er när det brinner!


Klicka här för att läsa hela artikeln om oss i Enterprize Magazine24 visningar0 kommentarer