top of page
  • Skribentens bildMax Anderstedt

Vad är en årsredovisning och varför är den nödvändig?En årsredovisning är ett affärsdokument som är för aktiebolag och måste innehålla information om företagets finansiella ställning och resultat. Den ger också viktig information till investerare och andra intressenter. Årsredovisningen ligger till grund för årets beskattning.

Det är inte ett dokument som kan användas för alla ändamål. Ett företags årsredovisning innehåller inte hela bokslutet utan är en sammanfattning av det.

Årsredovisningen innehåller en

  • förvaltningsberättelse

  • en balans- och resultatrapport

  • noter som förklarar viktiga poster.

  • Årsredovisningens utformade är strängt lagstadgat i bokföringslagen. Källa


Under förvaltningsberättelsen redogör företagets styrelse för viktiga händelser under året som kan vara till grund för företagets ekonomiska ställning. Där visas också utvecklingen över flera år samt hur det egna kapitalet är fördelat.


I vissa fall behöver ett auktoriserad revisor lämna en intygsrapport om företagets finansiella rapporter, en så kallad revisionsberättelse. Detta kommer vi beskriva mer om i ett särskilt inlägg.


Sammanfattning:

En årsredovisning måste innehålla information som är relevant för myndigheter och övriga intressenter och måste vara skriven på svenska. Dokumentet måste undertecknas av företagets verkställande direktör och övriga styrelseledamöter. Den ska också innehålla företagets ekonomiska resultat, inklusive försäljning och vinst. I vissa fall kan företaget även inkludera en bedömning av riskfaktorer. Krav på både inlämning och utformning av årsredovisningen föreligger under ett lagkrav och lämnas den inte in i tid så föreligger det föremål för bokföringsbrott.


Viktigt att poängtera är också att om det förekommer felaktigheter i årsredovisningen så kan dessa brister också ligga till grund för bokföringsbrott. Det går att minska riskerna för bokföringsbrott genom att belysa rättningar i årsredovisningen under väsentliga händelser under räkenskapsåret.

26 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page